ratusz grudziadz

i

Autor: Łukasz Piekarski Początek obrad o godzinie 11

Lokalny samorząd

Radni z Grudziądza po wakacyjnej przerwie wracają do obrad. Gdzie oglądać sesję Rady Miejskiej?

2023-08-30 9:03

Po wakacyjnej przerwie radni z Grudziądza wracają do dyskutowania i podejmowania uchwał na sesjach. Dziś (30 sierpnia) w planie m.in. powołanie komisji konkursowej na nowego dyrektora szpitala.

Po przerwie radni będą dyskutowali dziś m.in. nad powołaniem komisji konkursowej, która przeprowadzi nabór na nowego dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Ponadto nie zabraknie także kolejnych zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Jeśli chodzi o skład komisji konkursowej na nowego szefa lecznicy - to obecnie mamy już trójkę członków. Przewodniczącym gremium na pewno zostanie prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski. Członkami są już Tomasz Szczechowski, skarbnik miasta oraz Andrzej Witkowski (radny PiS), który został oddelegowany z Rady Społecznej Szpitala.

O zamieszaniu wokół powstania tej komisji pisaliśmy w ostatnim czasie. Bojkot jej prac zapowiadali radni Prawa i Sprawiedliwości.

W trakcie obrad nie zabraknie także tradycyjnych punktów takich jak: sprawozdanie z działalności prezydenta oraz informacji bieżących z grudziądzkiego szpitala.

Rada Miejska w Grudziądzu - Harmonogram obrad z 30 sierpnia

 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego gminy-miasto Grudziądz ustanowionego na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa prawem służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, ogrodami działkowymi, granicą administracyjną miasta oraz rzeką Rudniczanką.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Za Basenem, Karabinierów i Marsz. Józefa Piłsudskiego.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Konstytucji 3 Maja, Macieja Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi oraz ulicą Runa Leśnego.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Lawendową, Mieczykową i Drogą Graniczną.
 • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Waryńskiego i ulicą Frycza Modrzewskiego.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grudziądzkiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 • Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Prezydenta Grudziądza.
 • Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników.
 • Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.
 • Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
 • Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 16.
 • Oświadczenia.
 • Zakończenie obrad.

Początek obrad o godzinie 11

Rada Miejska w Grudziądzu - gdzie oglądać w sieci?

Obrady sesji Rady Miejskiej w Grudziądz można oglądać na żywo w sieci. Dzisiejsza debata lokalnych samorządowców dostępna będzie TUTAJ

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: grudziadz@eska.pl