gmina szkola

i

Autor: Nadesłane / Gmina Grudziądz Gminie Grudziądz na prace przyznano ponad 1 milion złotych

Edukacja

Program "Dostępna Szkoła" w gminie Grudziądz. Co zostało wykonane?

2023-07-18 12:36

W gminie Grudziądz zakończyły się prace w ramach projektu ,,Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 1 327 081,31 zł.

Projekt zakładał wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, zawierającego metody i działania według określonych standardów dostępności. Było to także wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trzech szkołach podstawowych na terenie gminy Grudziądz tj. w Mokrem, Sztynwagu i Wałdowie Szlacheckim wykonano szereg prac remontowo-budowlanych.

Były to m.in.: przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, położenie nowych podłóg w salach lekcyjnych, na schodach oraz korytarzach, remont pomieszczeń szkolnych. Utworzono również nowe gabinety terapeutyczne oraz sale specjalistyczne, jak np. „sala wyciszeń” w Wałdowie Szlacheckim, która ma zapewnić uczniom komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, szczególnie tym o większej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Ponadto gabinety specjalistyczne wzbogaciły się o nowe narzędzia diagnostyczne i pomoce terapeutyczne a sale lekcyjne - meble i wyposażenie.

W ramach projektu nie zapomniano także o nauczycielach i pracownikach szkół.

Podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie ‘Treningu Umiejętności Społecznych’, EEG Biofeedback, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, a także pracy z uczniem z autyzmem, niepełnosprawnym intelektualnie i słabowidzącym. Zostali również przeszkoleni w zakresie obsługi zakupionego w ramach projektu schodołazu, który ma ułatwić osobom niepełnosprawnym pokonywanie barier architektonicznych.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: grudziadz@eska.pl

Express Biedrzyckiej - Sylwia GREGORCZYK-ABRAM