Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Grudziądz wiąże przyszłość z UKW

Współpraca Grudziądza z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Czego dotyczy?

2023-07-13 9:00

Grudziądz rozpoczął współpracę z jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Polsce. Swoje podpisy pod listem intencyjnym w tej sprawie złożyli Prezydent Miasta Maciej Glamowski oraz Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny.

Wspólna inicjatywa grudziądzkiego samorządu oraz znanego i cenionego polskiego uniwersytetu szerokoprofilowego przyczynić się ma do wzrostu jakości życia mieszkańców miasta i regionu. Podejmowane będą działania wśród których przewidziano między innymi rozwijanie edukacji, badań naukowych, kultury oraz wspólnych projektów.

Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z tak prestiżową uczelnią i liczę, że współpraca będzie układać się wzorowo. Będzie ona odbywać się na wielu płaszczyznach i dotyczyć naszych szkół ponadpodstawowych, a docelowo będziemy dążyć do utworzenia w Grudziądzu filii tej uczelni, co ważne, o charakterze publicznym -mówi prezydent Maciej Glamowski.

Jak zapisano w liście, intencją partnerstwa w pierwszej kolejności jest rozwijanie efektywnej współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Miastem oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, których celem jest podniesienia jakości kształcenia, zaktywizowania wspólnych działań między stronami oraz wzajemne wsparcie w kreowaniu wizerunku. W dalszej perspektywie są plany powstania w Grudziądzu filii UKW.

Mamy doświadczenia z przeszłości w działalności naszych oddziałów poza Bydgoszczą, natomiast spadek liczby kandydatów spowodował, że wróciliśmy do miejsca podstawowego – tłumaczy prof. de hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. – W tej chwili kandydatów znowu zaczyna przybywać. Już wiemy, że w tym roku będziemy mieli w naborze wynik większy o tysiąc osób niż w roku ubiegłym. Możemy zatem ponownie szukać chętnych poza Bydgoszczą.

Za koordynację działań ze strony uczelni odpowiedzialny będzie dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, natomiast ze strony samorządu Wiceprezydent Róża Lewandowska.