ratusz grudziadz

i

Autor: Łukasz Piekarski Nowa rada miejska w Grudziądzu

Liczby

Czy Grudziądz się wyludnia? Niepokojące dane w raporcie o stanie miasta

2024-06-17 15:15

W Grudziądzu ubywa mieszkańców. Tak wynika z danych, które znajdują się w Raporcie o stanie miasta. W 2023 roku było już ich mniej niż 80 tysięcy. Szczegółowe zestawienie znajdziecie na eska.pl.

Dane związane z liczbą mieszkańców pojawiają się w Raporcie o Stanie Grudziądza. Pierwszy taki dokument wydano za rok 2018. Wówczas Grudziądz liczył nieco ponad 95 tysięcy mieszkańców. Rok później było to 85 670 mieszkańców. Poniżej pełne zestawienie w porównaniu z latami.

 • - 2018 rok – 95,6 tys. mieszkańców
 • - 2019 rok – 85, 670 mieszkańców
 • - 2020 rok – 83, 913 mieszkańców
 • - 2021 rok – 81, 720 mieszkańców
 • - 2022 rok – 80, 085 mieszkańców
 • - 2023 rok – 78, 609 mieszkańców

Są to dane z meldunków stałych i czasowych.

Nad Raportem od Stanie Grudziądza za rok 2023 debatowali będą radni na najbliższej sesji – 19 czerwca o godzinie 11. Do dyskusji mogą przyłączyć się również mieszkańcy. Aktualnie w ratuszu trwa proces zgłoszeń.

 • 1. W debacie nad raportem o stanie Miasta Grudziądza za 2023 rok mieszkańcy Grudziądza mogą zabierać gło
 • 2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem na sesji 19.06.br., składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 50 osób. Wynika to z liczby mieszkańców, gdyż w naszym mieście jest powyżej 20.000 mieszkańców.
 • 3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do 18.06.br. w Biurze Rady Miejskiej na parterze Urzędu, pokój nr 108, lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Miasta Grudziądza za 2023 rok. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 • 4. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Prezydentowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 • 5. W przypadku nieudzielenia Prezydentowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: grudziadz@eska.pl

EURO 2024: Ceny na stadionie