Patrole mieszane służb mundurowych

i

Autor: KWP w Bydgoszczy Wspólne patrole Policji, Żandarmerii lub Straży Rybackiej w Grudziądzu i regionie

Ukarany za wędkowanie. Mieszane patrole Policji, Żandarmerii lub Straży Rybackiej w Grudziądzu i regionie wystawiają mandaty

2020-04-07 8:43

W powiecie grudziądzkim w miejsce policjantów oddelegowanych do kontroli osób objętych kwarantanną, tworzone są patrole mieszane z Żandarmerią Wojskową lub Strażą Rybacką. Funkcjonariusze służb nie podlegających ministrowi MSWiA razem z policjantami pełnią między innymi służby obchodowe oraz patrolują wraz z nimi tereny, gdzie istnieje potencjalne ryzyko gromadzenia się ludności. Ukarano wędkarza z Grudziądza.

Policjanci wspierani przez inne służby mundurowe od początku stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem. Codziennie funkcjonariusze grudziądzkiej komendy sprawdzają kilkaset adresów pod którymi zamieszkują osoby objęte kwarantanną. W miejsce tych policjantów, tworzone są patrole mieszane z Żandarmerią Wojskową lub Strażą Rybacką. Funkcjonariusze służb nie podlegających ministrowi MSWiA pomagają policjantom w codziennych służbach obchodowych oraz w przeprowadzaniu interwencji, dzięki czemu liczba dostępnych patroli w mieście się nie zmniejszyła. Wszyscy mundurowi kontrolują również miejsca gdzie istnieje potencjalne ryzyko gromadzenia się ludności.

Mundurowi nakładają mandaty za łamanie zakazu gromadzenia się, nie stosowania należytej odległości czy niewłaściwego przemieszczania się. W gm. Dragacz policjanci interweniowali wobec mieszkańca Grudziądza, który nad rzeką łowił sobie ryby. W związku z nieprzestrzeganiem ograniczeń w przemieszczaniu się został ukarany. W Warlubiu pięciu mężczyzn spotkało się pod sklepem w celach towarzyskich. W związku z gromadzeniem się, czterech uczestników spotkania zostało ukaranych mandatami karnymi, wobec jednego z nich sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świeciu.

Mieszkańcy coraz częściej dopytują, co służby społeczne robią dla osób objętych kwarantanną. Czy dostarczane są leki bądź żywność. W Grudziądzu działa tzw. pomoc sąsiedzka. Osoby zdrowe ale w starszym wieku, które powinny pozostać w domach, mogą zwrócić się o pomoc przy zrobieniu zakupów czy wyprowadzaniu psów. Padła także propozycja, by Urząd Miejski przygotował grafikę pokazującą jakie części miasta są wyłączone z użytkowania lub obowiązują ograniczenia wstępu jak np. lasy, parki, bulwary. Do tematu wrócimy.