wolontariusze Grudziądz

i

Autor: Pixabay Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada

Trwają zgłoszenia kandydatur do konkursu na Wolontariusza Roku [AUDIO]

2020-11-16 12:27

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli święto wszystkich, którzy swoją pracę, czas i umiejętności poświęcają na rzecz innych. W związku z tym do 20 listopada jest czas by zgłosić takie osoby do grudziądzkiego konkursu „Wolontariusz roku”.

"Edukacyjny ekotaras" w Olsztynie. Wirtualny spacer i wizualizacja

Nie ma ograniczeń co do zgłaszania kandydatów – uczestnikami konkursu mogą być wszyscy, którzy spełniają warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli są osobami, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz potrzebujących.

Kandydaci będą oceniani pod kątem kreatywności, zaangażowania oraz charakterystyki. W tym roku do składu kapituły dołączył Wolontariusz Roku 2019 – zawsze będzie to zwycięzca z poprzedniego roku - mówi Beata Adwent, rzecznik grudziądzkiego ratusza.

ZOBACZ TEŻ - Osocze ozdrowieńców pilnie potrzebne. Apel do grudziądzan po COVID-19. Kto, jak I gdzie może oddać? [AUDIO]

Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?

Pytanie 1 z 1
Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?

Pozostali członkowie kapituły konkursu to wiceprezydent Grudziądza, przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Celem konkursu jest propagowanie idei wolontariatu i postaw społecznych, ukazanie ich dokonań oraz wyróżnienie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy działających na terenie Grudziądza.

O zgłoszeniach kandydatów na wolontariusza roku mówi Beata Adwent, rzecznik grudziądzkiego ratusza. Posłuchaj:

W ramach konkursu zostaną przyznane tytuły:

  • Dziecięcy Wolontariusz Roku;
  • Młodzieżowy Wolontariusz Roku;
  • Wolontariusz Roku.