MWiO deszczówka

i

Autor: MWiO w Grudziądzu Nie ukryje się, ani jeden metr kwadratowy. Przedsiębiorco - zapłacisz za deszczówkę!

Przedsiębiorco - nie wymigasz się od opłaty za deszczówkę - wodociągi patrzą

2020-03-04 13:49

Blisko 1000 wzorów oświadczeń do swoich klientów wysłały miejskie wodociągi. Deklaracje to pokłosie wprowadzenia opłaty za deszczówkę. Jak na razie odzew jest znikomy.

Spółka wysłała do swoich potencjalnych klientów ponad 970 wzorów oświadczań, z czego jak na razie wróciły 303 ze 163 deklaracjami włączenia do sieci. 

Uchwała wprowadzająca stawki za odbiór wody deszczowej została przyjęta przez Radę Miasta 26. lutego. 3. kwietnia Wojewoda w dzienniku urzędowym opublikował tę uchwałę. To oznacza, że 17 marca stanie się ona obowiązującym prawem, a Wodociągi będą mogły rozpocząć pobór opłaty.

Spółka zakupiła specjalny dodatek do aplikacji, który umożliwi weryfikację i obliczanie powierzchni utwardzonych w mieście. Obraz wygenerowany w systemie można będzie porównać ze zdjęciami satelitarnymi. To ułatwi egzekwowanie opłaty.

Aktualnie w Spółce trwa weryfikacja danych w oparciu o posiadane narzędzia informatyczne. Dzięki uruchomieniu specjalnej nakładki w programie GIS (Geograficznym Systemie Informacji o Terenie), który był w posiadaniu Spółki, możliwa jest obecnie weryfikacja i obliczanie powierzchni utwardzonych w mieście
z wyszczególnieniem ich rodzajów – np. dach, droga asfaltowa, kostka prefabrykowana itp.

W tym roku z opłat została zwolniona tzw. mieszkaniówka. Podatek za deszczówkę poniosą przedsiębiorcy. 

Na naszej stronie internetowej www.mwio.pl wprowadziliśmy dodatkową zakładkę pn.: „Deszczówka”. Publikujemy tam najważniejsze informacje – w tym treść uchwały, druk oświadczenia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wskazujemy również numery telefonów, pod jakimi można uzyskać dodatkowe informacje.

Stawki obowiązujące w tym roku to 0,59 zł/m2 za drogi publiczne i 2,93zł/m2 dla powierzchni przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.