Wodociągi Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Prezes Tomasz Pasikowski zaprezentował stawki i system naliczania opłat za deszczówkę

Grudziądzanie nie zapłacą za deszczówkę, choć tylko na razie

2020-02-20 13:35

Mieszkańcy nie będą płacić za deszcz -przynajmniej na razie. Opłaty za odprowadzenie wód deszczowych spadną na zarządców dróg oraz na przedsiębiorstwa. Ustalono stawki, które czekają jeszcze na zatwierdzenie radnych. Opłata będzie roczna, pobierana od metrów kwadratowych powierzchni, a nie ilość opadów.

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Jej przepisy wyłączyły wody będące skutkiem opadów atmosferycznych ze ścieków, tworząc z nich osobną kategorię wód opadowych i roztopowych.

Pierwsza uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód tej kategorii została w Grudziądzu podjęta 19 czerwca 2019 roku z terminem obowiązywania od stycznia 2020 roku. Opłata roczna miała wynosić 4 zł netto za m3 za powierzchnię powyżej 750 m2 z wyłączeniem obiektów mieszkalnych. Wykonawcą uchwały miał być Zarząd Dróg Miejskich. W grudniu 2019 roku sprzedano kanalizację deszczową MWiO. Zmiana właściciela infrastruktury powoduje konieczność zmian.

-Staramy się zrobić to tak, by system był jak najprostszy, czytelny, transparentny i zrozumiały dla jego adresatów. Nie potrzeba żadnych narzędzi analitycznych, zależnych od ilości opadów atmosferycznych w roku kalendarzowym w Grudziądzu. Wystarczy pomnożyć liczbę metrów kwadratowych razy stawkę" -mówi Tomasz Pasikowski, prezes spółki.

Propozycja stawek:

0,59 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni zajętych pod drogi publiczne

2,93 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Opłat można uniknąć. Wystarczy zagospodarować deszczówkę na własnym terenie i dla własnego użytku.

Stawkami nie będą obciążeni mieszkańcy. Przynajmniej nie bezpośrednio. Niewykluczone, że spółdzielnie i właściciele obiektów mieszkalnych będą regulować ponoszone opłaty za odprowadzenie wód z dróg publicznych w czynszu.

Możliwe, że mieszkańcom rachunki za wody opadowe i roztopowe zostaną naliczone od 2021 roku.