Muzeum w Grudziądzu

i

Autor: Damian Pieczonka Muzeum w Grudziądzu przygotuje publikację o archiwalnym cmentarzysku na Rządzu

Powstanie publikacja o cmentarzysku na Rządzu. Muzeum w Grudziądzu pozyskało dofinansowanie

2020-12-09 9:43

Muzeum w Grudziądzu pozyskało w 2019 roku dofinansowanie na publikację "Grudziądz - Rządz (Rondsen), stan.1 – archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i wielbarskiej". Przedstawione zostaną źródła archeologiczne, ikonograficzne, szklane i rękopiśmienne.

ESKA XD EXTRA

Powstanie publikacja o archiwalnym cmentarzysku na Rządzu. Badania prowadził S. Anger – przewodniczący grudziądzkiego Towarzystwa Starożytności (Altertums – Gesellschaft), przy współpracy C. Florkowskiego, członka Towarzystwa. W trakcie badań, w latach 1883- 1889, odsłonięto prawie 830 grobów, z których wydobyto ponad 1600 zabytków. Niestety większość z nich zaginęła w czasie II wojny światowej. Z tej grupy zachowało się tylko 100 obiektów rozproszonych po muzeach w Berlinie, Gdańsku, Kwidzynie i Grudziądzu.

Zobacz też: Bezpłatny dostęp do książek bez wychodzenia z domu. Grudziądzka Biblioteka rozdaje kody do platformy

Co znajdziemy w publikacji?

Monografia będzie prezentowała ocalałe zabytki oraz niepublikowane dotychczas źródła ikonograficzne całych zespołów grobowych: fotografie, akwarele, oryginalną korespondencję S. Angera z czołowymi badaczami z Królewca, Berlina, Gdańska. Publikacja nowych źródeł poszerzy dotychczasowe opracowanie S. Angera Das Gräberfeld zu Rondsen, z 1890 r. W ramach projektu przeprowadzono konserwację XIX- wiecznych nośników (fotografii i płyt szklanych). Stworzono także katalog zespołów grobowych uzupełniony o najnowsze odkrycia z lat: 2011 i 2017-2018.

Z którą gwiazdą powinnaś spędzać jesienne wieczory?

Pytanie 1 z 6
Twój ulubiony rodzaj filmu?

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych, z Funduszu Promocji Kultury.