Policja

i

Autor: KMP Grudziądz Naganne zachowania kierowców w Grudziądzu pomagał wyłapać mobilny monitoring

Kierowcy nie uważają na pieszych. W Grudziądzu posypały się mandaty

2020-05-18 12:13

14 wykroczeń w 2,5 godziny wychwycili patrolowi z Grudziądza. Piesi wciąż są narażeni na nieuwagę kierowców. Funkcjonariusze drogówki wraz ze strażnikami miejskimi i żandarmerią ujawnili nieprawidłowe wyprzedzenia w rejonie przejść dla pieszych oraz nie stosowanie się do zasad zielonej strzałki kierunkowej. Kierowców zatrzymywano dzięki kamerom mobilnego monitoringu.

Policjanci , Strażnicy Miejscy i Żandarmeria Wojskowa z Grudziądza pracowali wspólnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi w sposób szczególny przyglądali się zachowaniom kierujących nieprzestrzegających praw pieszych. Stróże prawa zaledwie w 2,5 godz. ujawnili 14 takich wykroczeń.
Działania miały miejsce w piątek (15.05.) Ujawniono nieprawidłowe wyprzedzania w rejonie przejść dla pieszych oraz nagminne niestosowanie się do strzałki kierunkowej. Najczęściej do wykroczeń związanych z nieprawidłowym wyprzedzaniem na przejściach dla pieszych dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku.

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 17
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?

Wzajemna współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym policji i straży miejskiej i żandarmerii wojskowej utrzymuje się w Grudziądzu już od kilkunastu lat. Wspólne patrole to jednak nie jedyne działanie w tym zakresie. Policjanci współpracują z referatem miejskiego monitoringu wizyjnego, oraz monitoringu mobilnego. Operatorzy kamer, którymi są też strażnicy miejscy wychwytują niebezpieczne wykroczenia w ruchu drogowym i informują o tym policjantów. W przypadku monitoringu stacjonarnego ujawnione i zarejestrowane wykroczenia trafiają do naczelnika z drogówki, który osobiście je ocenia i kwalifikuje prawnie, po czym zleca przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie i ukaranie sprawcy. Monitoring mobilny działa nieco szybciej. Ujawniony sprawca natychmiast zostaje zatrzymany przez policjantów współpracujących z strażnikami. Winowajca ma możliwość na miejscu zobaczyć jaki błąd popełnił, jeśli ma wątpliwości co do swojego zachowania.