sesja Rady Miejskiej Grudziądza

i

Autor: Damian Pieczonka Sesja Rady Miejskiej Grudziądza w trybie online

Apel radnych Grudziądza o sprawiedliwy podział rządowych pieniędzy. Nie wszyscy są za [AUDIO]

2020-12-16 11:37

Apel o sprawiedliwy podział rządowych pieniędzy zamierzają złożyć grudziądzcy radni. Nie wszyscy popierają wniosek Koalicji Obywatelskiej. Grudziądz czuje się poszkodowany. W ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał zaledwie niespełna milion złotych. Poniżej zamieszczamy pismo radnych.

Finał Szlachetnej Paczki w Grudziądzu

Apel o sprawiedliwy podział rządowych pieniędzy zamierzają złożyć grudziądzcy radni. Przeciwko jest opozycja. Uważa go za grę polityczną I pozorne działania. Grudziądz czuje się poszkodowany. W ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał zaledwie niespełna milion złotych. Zdaniem skarbnika, miasto powinno aplikować o wszystkie dostępne środki. Kolejne wnioski złożone zostaną na dniach.

Zobacz też: Straż Miejska pomaga kierowcom w Grudziądzu. Masz problem z uruchomieniem silnika? Zadzwoń!

Grudziądz złożył 22 wnioski. Większość odrzucono

Wniosek radnego Pawła Napolskiego o wprowadzenie do prządku obrad  projektu uchwały zawierającej apel, został przyjęty. Za głosowali radni Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Obywatelski Grudziądz oraz radny Marek Czepek. Czy tak samo zagłosują nad samą uchwałą?

Uderzyliśmy się w pierś i sprawdziliśmy wszystkie 22 wnioski złożone z myślą o mieszkańcach, byśmy jako miasto mogli się rozwijać. Dostaliśmy zaledwie 10 złotych na jednego mieszkańca -mówi radny Paweł Napolski.

W środę, 16 grudnia radni będą głosować w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o sprawiedliwy, dokonywany na podstawie ściśle określonych kryteriów, podział środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W treści czytamy, uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego nie określa kryteriów podziału środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych stanowić ma tzw. tarczę antykryzysową dla gmin i powiatów borykających się z trudnościami finansowymi spowodowanymi pandemią COVID-19. Na powyższej stronie wspomina się o drodze zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości oraz o tym, że kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Gminę-miasto Grudziądz, dla której organem stanowiącym jest Rada Miejska Grudziądza, zamieszkuje niespełna 100 tys. mieszkańców, którzy od wielu lat spłacają zobowiązania finansowe związane z budową i wyposażeniem jednej z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce – Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego. Do marca 2020 r. ten samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego, co należy podkreślić, organem tworzącym jest samorząd niespełna 100 tys. miasta, otaczał opieką medyczną blisko 500 tys. pacjentów. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, placówka medyczna stanowiła zabezpieczenie medyczne dla ponad 2 mln mieszkańców zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, funkcjonując na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako jednoimienny szpital zakaźny, obecnie zaś pełni rolę tzw. szpital koordynującego, którego zadaniem jest, oprócz zapewnienia kompleksowej opieki medycznej, koordynacja zarządzania ruchem pacjentów w całym województwie.

Choć spłacanie zobowiązań finansowych związanych z budową i wyposażeniem tej niezwykle ważnej placówki medycznej oraz szereg regulacji prawnych tworzonych w ostatnich latach na szczeblu krajowym (w wyniku których samorządom z jednej strony ograniczano dochody własne, z drugiej zaś zwiększano obowiązki i podwyższano koszty funkcjonowania) znacznie utrudniały realizację wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, to jednak samorząd podejmował szereg działań, aby miasto rozwijało się na możliwie wysokim poziomie.

Niestety pandemia COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia mające na celu jej zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wywołały negatywne skutki gospodarcze, mające bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Rada Miejska Grudziądza, do której kompetencji należy m.in. przyjmowanie strategii rozwoju miasta, spodziewała się, że przestawiona przez Prezesa Rady Ministrów tzw. tarcza antykryzysowa dla samorządów będzie stanowić, w tym niezwykle trudnym czasie, znaczące wsparcie w dalszym rozwoju miasta. Niestety po opublikowaniu listy zadań sfinansowanych z części konkursowej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla województwa kujawsko-pomorskiego okazało się, że z puli blisko 200 mln zł gminie-miasto Grudziądz przyznano kwotę zaledwie 909 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi niespełna 10 zł. Z analizy dokumentu wynika, że innym gminom przyznano zdecydowanie wyższe kwoty (w przeliczeniu na jednego mieszkańca kwota wsparcia wyniosła nawet powyżej 1200 zł), pomimo zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej informacji o drodze zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Ponadto w przypadku gminy-miasto Grudziądz do sfinansowania zakwalifikowano tylko jedno zadanie, którego relacja szacowanego kosztu do planowanych dochodów ogółem w roku rozpoczęcia realizacji inwestycji stanowi niewielki odsetek, pomijając przy tym inne, niezwykle ważne zadania, których uwzględnienie spowodowałoby znaczącą zmianę tej relacji.

Wśród zadań, na które nie przyznano wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znalazły się m.in.:
  • budowa ulicy Rydygiera od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego do ulicy Miłoleśnej, po wybudowaniu której możliwy byłby szybszy transport chorych wymagających natychmiastowego leczenia;
  • wymiana taboru do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup niskopodłogowych autobusów elektrycznych, ułatwiających przemieszczanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym;
  • pakiet działań dostosowujących szkoły do wymogów przeciwpożarowych;
  • termomodernizacja szkół i przedszkoli oraz Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Apel radnych Grudziądza o sprawiedliwy podział rządowych pieniędzy