Rzecznik Konsumenta

i

Autor: Radio ESKA Do konkursu na stanowisko Rzecznika Konsumentów przystąpiły 3 osoby

Zmiany na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów

2020-08-06 16:08

Od sierpnia nowym Rzecznikiem Konsumentów został Przemysław Decker. Dotychczasowy rzecznik zakończył swoją pracę.

W konkursie wzięły udział 3 osoby. Wszystkie spełniały wymogi formalne. Miejski Rzecznik Konsumentów to jednostka organizacyjna samorządu, która działa na podstawie ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest wymaganą jednostką w strukturze organizacyjnej urzędu.

Do obowiązków Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy m.in. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa w zakresie ochrony ich interesów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - czytamy w oficjalnym komunikacie grudziądzkiego ratusza.

Kilka słów o nowym Rzeczniku Konsumentów:

Przemysław Decker jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: politologia i filozofia. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz grudziądzkiego oddziału Gazety Pomorskiej. W pracy reporterskiej zajmował się, m.in. interwencjami dotyczącymi spraw konsumenckich. Przemysław Decker jest specjalistą w dziedzinie komunikacji społecznej. Związane z tą tematyką zajęcia prowadził na Wyższej Szkole Bankowej. Ostatnio pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami.

W jaki sposób spotkać się z Rzecznikiem Konsumentów?

Wystarczy udać się do biura, które znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 28/30. Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 11 do 15.30, we wtorki od 11 do 15.00, natomiast w piątki od 11.00 do 13.30.