Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Blisko pół tysiąca dzieci z Grudziądza żyje w rodzinach będących w kryzysie

Zespół Prewencyjny czuwa nad grudziądzkimi rodzinami w kryzysie.

2020-02-19 12:14

Sytuację rodzinną blisko pół tysiąca dzieci monitorują grudziądzkie służby. To środowiska z problemami. Miasto będzie wspierać działania i zamierza w najbliższym czasie podpisać porozumienie z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu.

Projekt Socjalny Zespół Prewencyjny powstał w 2018 roku z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem projektu jest monitorowanie sytuacji rodzin, w których dominującymi problemami są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, brak opieki nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny.

W ramach Projektu członkowie Zespołu Prewencyjnego tj. pracownik socjalny lub psycholog MOPR i funkcjonariusz Policji biorą udział w patrolach, podczas których wizytowane są wcześniej wyznaczone środowiska. W ubiegłym roku od 15 lutego do 10 grudnia odbyło się 50 tego typu spotkań. Łącznie do projektu w ubiegłym roku wskazano 214 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 797, w tym 462 dzieci. Ilość wizytowanych środowisk wyniosła 350.

Porozumienie miało zostać podpisane 19 lutego ale jak czytamy w komunikacie przesłanym przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego, z przyczyn spowodowanych ważnymi obowiązkami Komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu Roberta Olszewskiego, zostało odwołane. Umowa podpisana zostanie w późniejszym terminie.