Cyfryzacja w szkole może wiązać się z problemami

i

Autor: Pixabay.com Cyfryzacja w szkołach i przedszkolach niesie za sobą niekorzystne skutki - ostrzegają naukowcy

edukacja

W Polsce dzieci dostają je za darmo. Tymczasem naukowcy biją na alarm! Wystosowali apel do władz

2023-11-28 12:16

W Polsce ok. 400 tys. uczniów otrzymało w tym roku darmowe laptopy mające pomagać im w nauce. Tymczasem w Niemczech niektórzy eksperci przekonują m.in., że „nauczanie za pomocą tabletów i laptopów nie czyni dzieci mądrzejszymi, ale głupszymi”. Ponad 40 naukowców wystosowało specjalny apel.

Laptopy dla czwartoklasistów to głośna akcja, mająca likwidować wykluczenie cyfrowe i umożliwić wszystkim polskim uczniom dostęp do sieci i możliwości oferowanych przez komputery. W 2023 r. każdy czwartoklasista otrzymał "rządowy" laptop, z którego może korzystać w szkole i w domu. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi postanowili iść jeszcze dalej.

Szersze wykorzystanie mediów cyfrowych w edukacji zakładają plany Ministerstwa Kultury Hesji. Placówki oświatowe są coraz częściej wyposażane w tablety i laptopy. W tym roku szkolnym planowane jest rozszerzenie „szkolnego eksperymentu” poprzez wdrożenie nowego programu o nazwie „Cyfrowy świat”.

Postępującą cyfryzację szkół krytykuje od lat Towarzystwo Edukacji i Wiedzy, działające przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Eksperci wskazują przy tym na zagrożenia dla rozwoju intelektualnego dzieci, domagając się od ministerstwa nałożenia moratorium na cyfryzację w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego.

Do inicjatywy tej przystąpiło ponad 40 naukowców, w tym pedagodzy, lekarze i pediatrzy.

- Z aktualnej wiedzy naukowej wynika, że nauczanie za pomocą tabletów i laptopów nie czyni dzieci do szóstej klasy mądrzejszymi, ale głupszymi. Badania wykazały, że zwiększone wykorzystanie urządzeń cyfrowych na lekcjach ma negatywne konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne – wyjaśnia jednym z inicjatorów, Ralf Lankau z Uniwersytetu w Offenburgu. - To czas, aby wysłuchano nauczycieli i pediatrów w tym kraju, oraz zaniechano prób nauczania cyfrowego - dodaje.

Naukowiec przytacza jako argument przykład Szwecji, gdzie stwierdzono, że cyfryzacja ma dla szkół bardzo negatywny wpływ, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy przez uczniów.

- Ekrany mają bardzo negatywne działanie w przypadku najmłodszych dzieci. Utrudniają naukę i rozwój języka. Zbyt długi czas przed ekranem może doprowadzić do trudności z koncentracją i rezygnacji z aktywności fizycznej – podkreślił Lankau.

Także Niemieckie Towarzystwo Medycyny Dzieci i Młodzieży wskazało w swoich wytycznych, że „im mniej czasu przed ekranem, tym lepiej” dla dzieci. Lekarze ostrzegają przed zaburzeniami zachowania oraz ryzykiem uzależnienia, wynikającym z nadmiernego korzystania z mediów.

Negatywnie do wczesnego i nadmiernego wykorzystaniem mediów cyfrowych w nauczaniu odniosła się także Unia Edukacji i Nauki w Hesji.

- Kluczem do znajomości korzystania z mediów jest umiejętność czytania, którą najlepiej zdobywać w formie innej niż cyfrowa - poprzez teksty drukowane – podkreśla Wendelin Himmelheber, ekspert Unii.

- Cyfryzacja szkół wiąże się z ogromnymi możliwościami i korzyściami, ale i z zagrożeniami. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych – przyznaje rzecznik Ministerstwa Kultury Hesji. - Dlatego dążymy do zrównoważonego podejścia, które wykorzystuje możliwości, jakie daje cyfryzacja, w sposób dostosowany do wieku, wyposaża młodych ludzi w odpowiednie umiejętności, a jednocześnie odpowiednio uwzględnia potencjalne ryzyko – dodał rzecznik.

ZOBACZ TEŻ: Yoko i Dionizy czekają na dom w COZ w Grudziądzu

Zimna kąpiel bydgoskich morsów