straż miejska

i

Autor: Paulina Mroczka Uczestnicy ruchu drogowego pod lupą mundurowych. Przed nami weekend powrotów z wakacji

Ukarany za wykroczenie I brak uprawnień. Kierowca nie reagował na sygnały Straży Miejskiej w Grudziądzu

2020-08-26 14:45

Nie zastosował się do znaku zakazu ruchu, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a dodatkowo nie reagował na sygnały wydawane przez radiowóz Straży Miejskiej – to lista grzechów niesfornego kierowcy. Zostały wobec niego wyciągnięte konsekwencje.

We wtorek 25 sierpnia – jeden z patroli zmotoryzowanych ujawnił wykroczenie, polegające na niezastosowaniu się do znaku drogowego , a konkretnie zakazu ruchu w obu kierunkach. Zdarzenie miało miejsce na alei Wigury. Strażnicy podjęli przewidziane prawem czynności zmierzające do zatrzymania pojazdu, lecz kierowca nie zareagował na nie. Co więcej przyspieszył, prawdopodobnie chcąc uniknąć kontroli. Po krótkim czasie kierowcę zatrzymano i w bezpiecznym miejscu podjęto dalsze czynności, w trakcie których okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Za to, a także za niezastosowanie się do znaku drogowego, został ukarany mandatem karnym. Pojazd przekazano wskazanej osobie, posiadającej prawo jazdy.

Działania prewencyjne podjęli także policjanci. Także we wtorek 25 sierpnia, funkcjonariusze z grudziądzkiej „drogówki” realizowali zadania w ramach wzmożonych działań wojewódzkich pn. „Bezpieczny pieszy i rowerzysta”. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a co za tym idzie zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Mundurowi podczas służby zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełnianie przez pieszych i rowerzystów. Funkcjonariusze obserwowali też, czy kierowcy przestrzegają praw pieszych i rowerzystów. Policjanci reagowali na każde zachowanie niezgodne z prawem. Celem akcji było zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów. Uczestnicy ruchu z grupy „NURD” w kontakcie z pojazdem odnoszą większe obrażenia, niż np. osoba którą chroni karoseria pojazdu, dlatego ich bezpieczeństwo objęto szczególną troską.

W akcji trwającej od godz. 6.00 do 22.00 wzięło udział 16 funkcjonariuszy ruchu drogowego z grudziądzkiej jednostki. Efektem działań było ujawnienie 12 wykroczeń popełnionych przez osoby piesze i 49 popełnionych przez rowerzystów. Niestety dwóch rowerzystów policjanci wykluczyli z ruchu bo dopuścili się jazdy po spożyciu alkoholu. Najpoważniejsze przewinienia kierowców wobec uczestników ruchu z grupy „NURD” to wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Na sprawców wykroczeń nakładano mandaty karne lub ich pouczano w zależności jak poważne było przewinienie.  Podczas działań nie odnotowano żadnego zdarzenia z uczestnikiem ruchu z grupy NURD.

Bezpiecznie na rowerze - film profilaktyczny