Uczelnia Grudziądz

i

Autor: Łukasz Piekarski Uczelnia ma ruszyć w przyszłym roku

Szkoła Wyższa przy WZU będzie korzystała z miejskich obiektów [AUDIO]

2020-08-25 10:49

Prezydent Maciej Glamowski podpisał porozumienie z Prezesem Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Piotrem Tefelskim dotyczące współpracy w zakresie utworzenia wyższej uczelni w Grudziądzu.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia planują na bazie posiadanych zasobów utworzenie Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu o profilu technicznym, której zadaniem będzie przygotowywanie wykwalifikowanej kadry dla przemysłu obronnego i cywilnego a także do wspierania działalności WZU.

– Niezwykle istotna jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która przyświecała nam podczas tworzenia i realizacji tego projektu. Moją ideą jest to, aby WZU stała się nowoczesną spółką. Podpisaliśmy umowy offsetowe wykonawcze z firmą Lockheed Martin i to wymaga od naszej spółki udoskonalenia kompetencji pracowników. Ta idea utworzenia uczelni jest jednym z elementów wprowadzenia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia na dużo wyższy poziom zaawansowania technologicznego – podkreślał Prezes Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Piotr Tefelski.

Pierwsza grupa, około 50 studentów miałaby rozpocząć naukę w 2021 roku. Planowane jest utworzenie studiów 3,5-letnich inżynierskich na kierunku mechatronika, w dwóch specjalnościach – mechatronika stosowana i automatyka i sterowanie maszyn. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia lub w firmach znajdujących się w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej czy w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

WZU ma już wytypowany budynek na działalność uczelni. W najbliższym czasie go jednak gruntowny remont.

Piotr Tefelski i Maciej Glamowski o powstaniu Państwowej Uczelni Zawodowej
Budynek uczelni w Grudziądzu

i

Autor: Łukasz Piekarski WZU ma już wytypowany budynek do działalności uczelni. Czeka go remont