GKM Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Grudziądz w jednej lidze z innymi samorządami dla dobra żużla i swojego

Samorządy dla żużla. Grudziądz wśród miast wspierających kluby i walczących o swoje interesy

2020-05-18 14:13

Miasta, w których działają kluby żużlowe zamierzają zawiązać międzygminne stowarzyszenie. Wśród nich znalazł się Grudziądz, który reprezentowany jest w rozgrywkach żużlowej Ekstraligi przez miejscowy GKM. Stowarzyszenie "Samorządy dla Żużla" ma bronić wspólnych interesów gmin. Sprawdziliśmy, ile miasto kosztować może członkostwo.

Funkcjonowanie sportu żużlowego w Polsce jest nierozerwalnie związane ze współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego. Tymczasem głos ten jest rzadko brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, które wymagają nakładów finansowych ze strony samorządów. Włodarze poszczególnych miast, w których funkcjonują kluby żużlowe, w tym Grudziądza uznali, że czas najwyższy to zmienić. Głos jednostek samorządu terytorialnego powinien być wysłuchany przed podjęciem ostatecznej decyzji przez prowadzącego rozgrywki żużlowe. Środowisko samorządowe powinno mieć w tym względzie wspólne stanowisko i mówić jednym głosem. Wtedy też byłby on nie tylko głosem wspólnie wypracowanym, ale również silniejszym. Samorząd jest bardzo ważnym partnerem dla klubu żużlowego.

COŚ DOBREGO #21

Sport żużlowy to niebywała promocja dla samorządów, ale przekazując na nią pieniądze z miejskiej kasy chcą być jednocześnie partnerami nie tylko dla klubów sportowych, ale i władz Ekstraligi. Głos samorządów ma mieć nie tylko roboczy czy doradczy charakter, ale również ekspercki. Z tego też względu uznano, iż najlepszą formą realizacji tych celów jest powołanie stowarzyszenia zrzeszającego miasta, w których funkcjonuje sport żużlowy.

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 17
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?
Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania?

Dotychczas odbyły się 4 spotkania z udziałem samorządowców z większości miast, w których funkcjonuje sport żużlowy. Okazały się one – w opinii wszystkich uczestniczących – bardzo przydatne i ważne. Kolejnym krokiem powinno być założenie stowarzyszenia. Ewentualną wysokość składki członkowskiej można będzie ustalić dopiero po jego utworzeniu i wybraniu władz, ale ze wstępnych spotkań wynika, że nie powinna przekraczać ona pięciu tysięcy złotych w skali roku. Wstępnie na siedzibę stowarzyszenia przewiduje się Zieloną Górę, choć zdecydują o tym ostatecznie członkowie założyciele. Podobnie ma się rzecz w zakresie finalnej wersji statutu, który w założeniu ma mieć raczej nieskomplikowany i „odformalizowany” charakter.

Grudziądz wraz z innymi miastami w Polsce, które mają sporotwe kluby żużlowe, skorzystał z prawa do zrzeszania się z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie jest odmianą organizacji społecznej i cechuje się dobrowolnością zrzeszenia, samorządnością, trwałością orazt ym, że tworzone jest w celach niezarobkowych. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego należy do wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Organ nadzorujący ma prawo żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.