odpady

i

Autor: Damian Pieczonka Aukcja elektroniczna rozstrzygnie kwestię wywozu odpadów z terenu Grudziądza

PUM wycofuje skargę w sprawie odbioru i wywozu śmieci w Grudziądzu. Będzie aukcja elektroniczna

2020-12-11 12:19

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich "PUM" Sp. z o.o. wycofało odwołanie przedłożone do Krajowej Izby Odwoławczej, którego wniesienie doprowadziło do opóźnień w procedurze przetargowej o udzielenie zamówienia na odbiór i wywóz odpadów. Miasto może kontynuować procedurę przetargową która wyłoni wykonawców odbierających i wywożących odpady komunalne w poszczególnych sektorach. Trwają przygotowania do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Kampania promująca noszenie odblasków

PUM w Grudziądzu wycofał odwołanie przedłożone do Krajowej Izby Odwoławczej, którego wniesienie doprowadziło do opóźnień w procedurze przetargowej o udzielenie zamówienia na odbiór i wywóz odpadów. W nadesłanym piśmie powołał się na brak możliwości bezpiecznego dotarcia pełnomocnika do Krajowej Izby Odwoławczej z uwagi na przebytą chorobę COVID-19. Zazwyczaj w takich przypadkach szuka się innego pełnomocnika, albo wnosi się o zmianę terminu rozprawy.

Zobacz też: Odblaski ratują życie. Strażnicy Miejscy w Grudziądzu przygotowali spot profilaktyczny [WIDEO]

Trwają przygotowania do aukcji elektronicznej

Wycofanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oznacza, że miasto może kontynuować procedurę przetargową która wyłoni wykonawców odbierających i wywożących odpady komunalne w poszczególnych sektorach. Trwają przygotowania do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

W swoim odwołaniu PUM wskazywał następujące kwestie:
  • - PUM kwestionowało wymóg posiadania odpowiedniego wpisu w Rejestrze BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) W odpowiedzi miasto wskazało, że Zamawiający ma podstawy prawne do wymagania posiadania stosownego wpisu i przedłożenia potwierdzających to dokumentów, zaś PUM powołał się wybiórczo na przepisy prawne, niemające zastosowania przy realizacji zamówienia.  
  • - w drugim zarzucie PUM zakwestionowało wymóg bezpośredniego wywozu odpadów do instalacji w Zakurzewie z pominięciem ich bazy przeładunkowej - w odpowiedzi miasta podniesiono takie kwestie, że:
  • a) przytaczany wymóg nie stanowi ograniczenia konkurencji, gdyż żaden wykonawca nie jest z tego powodu ani wykluczony, ani uprzywilejowany;
  • b) z trzech podmiotów odbierających w Grudziądzu odpady tylko PUM ma bazę przeładunkową;
  • c) uzasadnieniem dla postawienia takiego wymogu były odnotowane przypadki nieprawidłowego odbioru śmieci polegające na, jak tłumaczono w PUM, omyłkowym naładowaniu do jednego pojazdu zarówno śmieci komunalnych, jak i odbieranych komercyjnie. Szwankuje również rejestracja tras pojazdów PUM-u odbierających odpady, z uwagi na przypadki utraty sygnału GPS. Zamawiający nie jest w stanie kontrolować stale i na bieżąco co się dzieje na bazie przeładunkowej PUM, zatem podjął działania minimalizujące ryzyko.
  • - w trzecim zarzucie PUM dążył odo likwidacji aukcji elektronicznej, z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, gdyż w trakcie aukcji elektronicznej w jednym pomieszczeniu przed jednym komputerem stoją 4 osoby. W odwołaniu PUM wskazało, że w ten sposób gmina-miasto Grudziądz nie szanuje zdrowia i życia pracowników PUM-u. W odpowiedzi miasto wskazywało, że zarzut PUM jest kuriozalny, ustawodawca nie przewidział szczególnych regulacji wykluczających bądź ograniczających przebieg aukcji elektronicznych z uwagi na zagrożenie covidowe, poza tym istnieją techniczne możliwości takiego zorganizowania pracy PUM, aby uniknąć zagrożenia epidemicznego.

Wycofanie odwołania do KIO oznacza, że miasto może kontynuować procedurę przetargową która wyłoni wykonawców odbierających i wywożących odpady komunalne w poszczególnych sektorach. Trwają przygotowania do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!