Śmieci

i

Autor: East News / Polska Press

PSZOK ponownie otwarty- mieszkańcy apelowali o możliwość wywozu wielkogabarytowych odpadów

2020-04-24 12:52

Od soboty (25.04) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty. Zamknięcie spowodowane było pandemią koronawirusa.

Otwarcie PSZOK-u umożliwi mieszkańcom Grudziądza wywóz wielkogabarytowych odpadów jeszcze przed weekendem majowym.

Wprowadzone zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa

Pracownicy punktu będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obsługa odbywać się będzie przy ograniczonym kontakcie. Mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo, na miejscu zapewniony będzie płyn do dezynfekcji.

Do PSZOK-u można wywozić wyłącznie odpady wytworzone przez mieszkańców Grudziądza. Odbiór odbywa się bezpłatnie. Zutylizować można tzw. odpady problemowe: 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 • opakowania szklane np. butelki, czyste słoiki, opakowania po dezodorantach itp.;
 • zużyte baterie, akumulatory;
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i opakowania po nich;
 • oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
 • smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach;
 • przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • odpady problemowe, które nie wiadomo, gdzie przyporządkować

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów mieści się przy ul. Składowej.