mural

i

Autor: Damian Pieczonka Powstanie mural nawizujący do tradycji Grudziądza. Ogłoszono konkurs

Powstanie mural nawizujący do tradycji Grudziądza. Ogłoszono konkurs

2021-07-01 8:55

Mural nawiązujący do grudziądzkich tradycji lotniczych i ułańskich planuje wykonać MPGN. Spółka ogłasza konkurs na projekt i realizację zadania. Powstanie na ścianie hali sportowej. Pomysły zbierane będą przez miesiąc. Sprawdź szczegóły!

Wandale zniszczyli historyczny mural na szczecińskich Pomorzanach

Mural nawiązujący do grudziądzkich tradycji lotniczych i ułańskich zaprojektowany i zrealizowany ma zostać w drodze otwartego konkursu. Każdy chętny może zgłosić swój projekt. Malowidło powstanie na osiedlu Nowe Tarpno. Wyznaczono miejsce na ścianie niewielkiego obiektu sportowego przy ulicy Milczewskiego-Bruna. Wymiary pracy muszą być zgodne z wymiarami ściany budynku. Ponadto praca ma mieścić się w kanonach estetyki i ogólnie przyjętej przyzwoitości i nie zawierać żadnych treści kontrowersyjnych (np. rasistowskich, ksenofobicznych, obraźliwych, wzywających do nienawiści oraz politycznych). 

Zobacz też: Pomysł na Wiklinowe Wzgórze w Grudziądzu. Trwa głosowanie na projekt GBO

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub grupa do trzech osób z terenu Gminy-Miasto Grudziądz. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie graffiti lub muralu na betonowej ścianie zaplecza sportowego przy ulicy Bruna-Milczewskiego w Grudziądzu.

Wymiary ściany:

 • długość 24 mb,
 • wysokość 4,50 mb;
 • powierzchnia do wykorzystania 108 m2.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży i mieszkańców Gminy-Miasto Grudziądz, poprawa estetyki przestrzeni osiedla Nowe Tarpno, popularyzacja różnych form sztuki oraz wymiana pomysłów i doświadczeń wśród artystów i rozbudzanie lokalnego patriotyzmu. W naszym mieście w wielu miejscach można znaleźć liczne przykłady nielegalnego graffiti o wątpliwej wartości artystycznej, które niszczy i szpeci mury. Prowadzi to do wniosku, że niezmiernie ważne jest edukowanie młodzieży i mieszkańców z zakresu estetyki oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Zasady konkursu
 • projekt musi być autorską pracą uczestnika konkursu
 • może być wykonany dowolną techniką
 • format projektu: wydruk, rysunek A3 lub w formie cyfrowej na płycie CD w formie pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI.
 • uczestnicy powinni posiadać umiejętności i wiedzę umożliwiające realizację swojego projektu
 • należy podać rozmiary i kolory jakie zostaną użyte
 • zgłoszenie musi zawierać dane osobowe
 • projekt oraz oświadczenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem –„Konkurs - Grudziądzkie tradycje”, w Sekretariacie MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu do dnia 06.08.2021 roku.
 • materiały niezbędne do wykonania nagrodzonej pracy, tj. namalowania graffiti/muralu na wskazanej ścianie, zapewnia Organizator
 • chętni do udziału w konkursie zobowiązują się do wcześniejszego zapoznania się z powierzchnią przeznaczoną do malowania
 • każdy uczestnik konkursu (grupa uczestników) może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej i profilu Facebook Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu do dnia 13.08.2021 roku. Mural powstać powinien do 4 października 2021 roku.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!