przedszkole

i

Autor: Damian Pieczonka Ponad 2 tysiące miejsc dla przedszkolaków zapewniają miejskie placówki

Ponad 3,5 tys. miejsc czeka w grudziądzkich przedszkolach. Trwa nabór, sprawdź kryteria

2020-03-03 13:25

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli w Grudziądzu. O wolne miejsca mogą starać się rodzice dzieci urodzonych w latach 2014-2017. W miejskich placówkach może miejsc nie wystarczyć, ale są jeszcze przedszkola niepubliczne. Rodzice mogą wskazać 3 placówki do wyboru. Składanie wniosków potrwa do 31 marca.

Do przedszkoli miejskich uczęszcza 2043 dzieci (do grup z wyżywieniem oraz 5-godzinnych bez wyżywienia). Prowadzone przez samorząd placówki posiadają w sumie 2217 miejsc. Do tego dochodzą przedszkola prywatne. Tu posłać można nieco ponad 1,5 tys. maluchów.

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Za pobyt przekraczający 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Ponadto rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich do grup z wyżywieniem ponoszą koszt wyżywienia dziecka (za dwa lub trzy posiłki), zgodnie z ustaloną na dany miesiąc stawką żywieniową.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola muszą wypełnić w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/grudziadz. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym wniosku należy wymienić odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole i wygenerowany z systemu elektronicznego wydruk złożyć tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji. Niezłożenie wniosku w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość: wielodzietność rodziny dziecka, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie czy objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Każde dziecko na etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymuje ilość punktów w zależności od kryteriów:

- dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w trybie dziennym - 100 punktów,

- dziecko jednego rodzica pracującego lub uczącego się/studiującego w trybie dziennym - 40 punktów

- rodzeństwo dziecka uczęszczające obecnie do tego samego przedszkola - 30 punktów

- dziecko potrzebujące wydłużonej opieki co najmniej 9 godzin pobytu w przedszkolu - 20 punktów.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 15 kwietnia 2020 roku. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do przedszkola powinni do 22 kwietnia 2020 roku złożyć pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – brak oświadczenia spowoduje nieujęcie dziecka na liście przyjętych.