Organizacje pożytku publicznego czekają na 1% podatku

i

Autor: Centrum Opieki nad Zwierzętami

Organizacje pożytku publicznego czekają na 1% podatku

2020-05-07 23:43

Ze względu na epidemię przedłużono termin rozliczania zeznań podatkowych. Przyjmowanie PITów, w tym możliwość przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego potrwa do końca maja.

Jedną z wielu organizacji, która ubiega się o uwagę mieszkańców jest Centrum Opieki nad Zwierzętami - działające w Grudziądzu przy ulicy Przytulnej 1. Zebrane środki co roku, przekazywane są na leczenie zwierząt.

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego, wystarczy podać numer KRS wybranej przez siebie organizacji. W przypadku COZ to - KRS 0000562710.

Ponadto, 1% swojego podatku można przekazać następującym podmiotom:


KRS 145387 – Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu
KRS 155211 – Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu
KRS 164834 – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam”
KRS 184623 – Towarzystwo Przyjaciół Downa
KRS 236719 – Bank Żywności w Grudziądzu
KRS 242424 – Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
KRS 255978 – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „To-My”
KRS 302533 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego
KRS 309496 – Stowarzyszenie „Pro Choro”
KRS 341393 – „Amazonki” Grudziądz
KRS 350812 – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji „Spinaker”
KRS 486302 – Stowarzyszenie „Zatrzymaj się…” na Rzecz Opieki Paliatywnej
KRS 507097 – Stowarzyszenie „Takie Życie”
KRS 562710 – „Fundacja Siedem Życzeń”.