manifestacja grudziadz

i

Autor: Damian Pieczonka Manifestacja odbyła się na Rynku Głównym

"Nie" dla większych opłat za ciepło i mieszkania. Zobacz zdjęcia z grudziądzkiej manifestacji

2023-02-24 8:45

23 lutego o godzinie 19:00 na Rynku w Grudziądzu odbyła się manifestacja mieszkańców Grudziądza pod hasłem „Mówimy dość dojenia mieszkańców Grudziądza przez spółki miejskie”.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Grudziądz Semper Fidelis. Na Rynku Głównym pojawiło się ok 60-70 osób.

W trakcie wydarzenia odczytano list otwarty do Prezydenta Grudziądza, który podpisywali mieszkańcy. Jego treść publikujemy poniżej.

LIST OTWARTY

Dotyczy: nadzoru właścicielskiego nad spółkami MPGN i OPEC w Grudziądzu

Działając w interesie mieszkańców, żądamy od Pana jako Prezydenta Miasta Grudziądza podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do racjonalizacji wydatków ponoszonych z budżetu miejskiego poprzez m. in. eliminacji niepotrzebnych kosztów ponoszonych na realizację pomysłu związanego z funkcjonowaniem Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego S.A; zlecaniem niepotrzebnych, a nader kosztownych usług opracowywania nowych logotypów dla miasta i jednostek mu podległych; finansowaniem Pana PR, a także szeregu innych pomysłów nie związanych z racjonalną gospodarką naszego miasta.

W szczególności żądamy ograniczenia wynagrodzeń rozbudowanych za Pana kadencji zarządów spółek miejskich, kadry dyrektorów i pełnomocników oraz obsługi prawnej.

Z uwagi na nieustanny wzrost zadłużenia naszego miasta, niski poziom ekonomiczny mieszkańców, drastyczny wzrost kosztów energii cieplnej w okresie sprawowania przez Pana prezydentury, opłat za odpady, podatków, czynszów, żądamy wyeliminowania wszystkich kosztów, które nie służą do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców.

Nie godzimy się, aby w tych trudnych czasach roztrwaniać ciężko zarobione przez mieszkańców pieniądze na Pana fanaberie.

Panie Prezydencie, uważamy, że jako organ nadzoru właścicielskiego, jest Pan w pełni odpowiedzialny za wysokie czynsze w lokalach komunalnych zarządzanych przez MPGN w Grudziądzu oraz za wysoki poziom stawek opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Żądamy od Pana Prezydenta zmiany prowadzonej polityki czynszowej, która polega na pustoszeniu portfeli lokatorów. Ta beznadziejna polityka zabiera prawie wszystkie środki zarobione ciężką pracą przez mieszkańców, jak również

te otrzymane z różnych programów społecznych skierowanych przez rząd do rodzin emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.

My, mieszkańcy nie jesteśmy w stanie dłużej akceptować wydawania pieniędzy przez spółki MPGN i OPEC na utrzymanie wieloosobowych zarządów, marketingu, reklam, sponsoringu, które to można liczyć w milionach złotych.

Nie jesteśmy w stanie również zaakceptować niektórych planowanych zakupów i irracjonalnych inwestycji, które realizuje MPGN, chociażby zakupu

i remontu budynku Korzeniewskich. Wiemy doskonale, że jako mieszkańcy będziemy musieli za to zapłacić, bo z czego, jak nie z czynszów mają pochodzić pieniądze na wasze zabawy inwestorskie nie związane z budową nowych mieszkań oraz remontów starych budynków?

Grudziądzki Dom Korzeniewskich jako przybytek zgromadzeń dla wszystkich nie przyniesie - co oczywiste - oczekiwanych dochodów. Generuje, i będzie generował tylko same wydatki, nie mówiąc o milionach złotych wydanych na remont.

Panie Prezydencie, do czego Pana powołano? Twierdził Pan w kampanii, że tylko Pana zawodowe kompetencje są w stanie sprostać trudnym wyzwaniom związanym z naszym miastem. Czyż nie miało znaczenia dla Pana elektoratu, że miał być Pan doświadczonym menedżerem z doktoratem z ekonomii? Pana kompetencje miały być gwarancją rozwoju miasta i zapewnić poczucie bezpieczeństwa bytowego jego mieszkańców.

Tymczasem Pana sposób sprawowania nadzoru i bierność w egzekwowaniu zasad racjonalnego gospodarowania jest biegunowo odległa od polityki prospołecznej, którą Pan obiecywał w kampanii. Prezydent kieruje urzędem miasta i jest zwierzchnikiem podległych mu jednostek. Tym samym powinien zmierzać do ograniczenia kosztów wpływających na wzrost obciążeń finansowych mieszkańców.

Miał Pan być gwarantem naszego bezpieczeństwa. Miał Pan zaspakajać potrzeby wspólnoty mieszkańców, a tak niestety w naszym odczuciu się nie dzieje.

Samo zorganizowanie jarmarków i festynów może i poprawia Pana wizerunek jako gospodarza miasta, ale nie poprawia jakości życia mieszkańców. Kluczowe problemy i deficyty miasta nie są żadną tajemnicą - każdy mieszkaniec wymieni je jednym tchem, a Pana bierność w priorytetowych bolączkach zadłużonego po uszy miasta zdaje się Pana w ogóle nie interesować.

Pytamy się Pana Prezydenta, gdzie jest lokalna ,,tarcza osłonowa” dla ochrony portfeli mieszkańców? Czynsze w lokalach rosną drastycznie, nie tylko z powodu krajowego wzrostu cen ciepła, bo tam, gdzie ciepło pochodzi z OPEC-u, są wręcz gigantyczne! I nie wystarczy tu pijarowe usprawiedliwianie typu „nie mamy wpływu na ceny ciepła”.

Przykładem jest 77 - metrowe mieszkanie jednej z mieszkanek Grudziądza

z rachunkiem dochodzącym do 2 000 zł w starej kamienicy na osiedlu Chełmińskim

z zasobów MPGN-u, w której jedynym „udogodnieniem” jest to, iż prawie połowa wydatków lokatorki to koszty ciepła pochodzącego z OPEC-u, a sam koszt czynszu przekracza 1000 zł! W tym opłata za „luksus” posiadania domofonu za jedyne 4 zł miesięcznie! Dramat lokatorki, a w tym los jej niepełnosprawnego dziecka trwa.

I wielu innych mieszkańców, którym swoimi nieefektywnymi działaniami zagrażacie wręcz bezpieczeństwu bytowemu.

Dokąd zmierzamy?

Chce Pan swoją pasywną postawą doprowadzić do tego, aby zabrać mieszkańcom wszystko co mają i przehulać to na jarmarkach i festynach? To bardzo zły plan! Panie Prezydencie, mówimy dość takim pozorowanym działaniom!

W zasobach MPGN-u ma Pan dziesiątki, jak nie setki pustych lokali – we wszystkich dzielnicach i osiedlach możemy podać listę mieszkań, które czekają na najemców i przynoszą dzisiaj gigantyczną stratę dla spółki MPGN-u. Czy to też efekt inflacji i wina rządu? Te pustostany ulegają dewastacji, a to przecież nasze wspólne mienie, nie Pana, nie Prezesa, nasze wspólne mienie publiczne! Pytamy - kto zarządza MPGN-em – gospodarze czy ich przeciwieństwo, a może o to chodzi, aby wszystko zniszczyć?

Mówimy dość wyzyskiwaniu mieszkańców, dość niszczeniu pustych mieszkań komunalnych, dość niszczeniu Grudziądza!

Oczekujemy od Pana Prezydenta podjęcia uczciwych i rzetelnych działań zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji, a w konsekwencji zmniejszenia opłat jakie ponosimy za mieszkania w naszym mieście przy jednoczesnej, rozbudowanej do absurdów ilości powołanych przez Pana stanowisk w podległych Panu spółkach, które generują koszty za które płacimy my, mieszkańcy.

List będzie można jeszcze podpisać po dzisiejszej Mszy Świętej o 18.30 w parafii na osiedlu Lotnisko.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: grudziadz@eska.pl

Czy sralnik wrócił na Pragę-Północ? Sprawdzamy!