młyn Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Młyn energii to marszałkowski pomysł na ożywienie niszczejącego zabytku w centrum Grudziądza

Najpierw dach, potem wnętrze. O zabytkowy młyn w Grudziądzu zadba Małgorzata Sadowska-Rodziewicz

2020-08-25 14:43

Zabytkowy młyn w centrum Grudziądza za kilka lat stanie się wizytówką miasta. Będzie służyć mieszkańcom I ściągać turystów. Jest plan, by utworzyć tu młyn energii. To będzie pierwsza marszałkowska inwestycja. Koordynatorem inwestycji została była naczelnik Wydziału Kultury, Sportu I Promocji Urzędu Miejskiego Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, dziś pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

Młyn na Placu Stycznia w Grudziądzu od wielu lat stoi pusty I ulega degradacji. Niszczeje I jego stan techniczny staje się coraz bardziej tragiczny. Jest szansa, by zabytek ten odżył I znów przyciągał wzrok mieszkańców I turystów. Ma zapraszać także do swojego wnętrza. Do zrobienia jest sporo I potrzeba niemałych pieniędzy. Plan jednak jest ambitny. Miasto przekazało obiekt Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Piotr Całbecki chce utworzyć w naszym mieście pierwszą instytucję pod swoim patronatem. Młyn energii to placówka kulturalno-edukacyjna, która powinna przyciągnąć głównie młodzież szkolną ale nie tylko. Aby cokolwiek mogło tu powstać, trzeba wykonać pierwsze prace zabezpieczające budowlę. Wciąż grozi zawaleniem. Jeszcze przed zimą koniecznie należy zabezpieczyć dach.

Małgorzata Sadowska-Rodziewicz

i

Autor: ze zbiorów Małgorzaty Sadowskiej-Rodziewicz Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, koordynator projektu Młyn Energii w Grudziądzu

Projekt strategii rozwoju województwa do 2030 roku, który w chwili obecnie podlega konsultacjom społecznym, zawiera wykaz projektów kluczowych przyjętych do realizacji. Właśnie jednym z nich jest powstanie młyna energii w Grudziądzu. W lutym 2020 roku samorząd województwa przejął obiekt od miasta I stał się nowym właścicielem.

Planuje się dokonać pełnej rewitalizacji obiektu, gdzie ma funkcjonować utworzona przez województwo kujawsko-pomorskie instytucja o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Rewitalizacja historycznego budynku ma na celu upowszechnienie dorobku miasta I regionu. Odrestaurowany obiekt będzie służył na laboratoria nauk ścisłych I pełnił rolę uzupełniającą dla uczniów w zakresie matematyczno -przyrodniczym -mówi Małgorzata Sadowska-Rodziewicz, koordynator projektu.

Małgorzata Sadowska-Rodziewicz przez wiele lat zajmowała się kulturą, sportem I promocją Grudziądza, pracując w Urzędzie Miejskim na stanowisku naczelnika. Obecnie podjęła się kolejnego wyzwania, które może stać się edukacyjną I kulturalną wizytówką miasta. Pracuje na stanowisku głównego specjalisty w biurze projektów infrastrukturalnych Urzędu Marszałkowskiego. Aby inwestycję udało się przeprowadzić zgodnie z założeniami, potrzebne są pieniądze. Te mają zostać pozyskane ze środków Unii Europejskiej. W tej chwili trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej I architektonicznej, ponieważ obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków. Do końca roku prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem dachu przed dalszą degradacją.

Bezpiecznie na rowerze - film profilaktyczny