Szkoła Podstawowa nr 8

i

Autor: Szkoła Podstawowa nr 8

Młodych sportowców kształci Szkoła Podstawowa nr 8 - trwa nabór

2020-05-07 20:08

Trwa nabór do klas sportowych 4 i 6. Uczniowie mogą wybierać między sekcjami Piłki Nożnej, lekkoatletyki i judo.

Podstawa programowa zakłada 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu. Klasy sportowe funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 8 mają o 6 godz. lekcyjnych więcej. To w sumie daje, aż 10 zajęć WF w ciągu tygodnia.

Nauczyciele stawiają na rozwój ucznia

Podczas zajęć akcent kładziony jest na indywidualny rozwój umiejętności ucznia - technika, świadomość ruchów czy umiejętność podejmowania szybkich decyzji. 

Nabór trwa do klasy 4 o profilu: lekkoatletyka, judo lub piłka nożna. Dla przyszłych uczniów klas 6 do wyboru jest profil: lekkoatletyka i piłka nożna.

Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu: 726 220 173 lub pocztą elektroniczną: patryk.wojtowicz92@wp.pl