Laptopy dla szkół

i

Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu 60 uczniów i 3 nauczycieli otrzyma laptopy do zdalnego nauczania. Sprzęt trafi do 15 szkół w Grudziądzu

Laptopy do zdalnej nauki otrzymają uczniowie i nauczyciele z grudziądzkich szkół. 63 urządzenia rozdysponowane zostaną między 15 placówek

2020-07-22 9:58

63 laptopy otrzymają grudziądzkie szkoły na potrzeby nauki zdalnej. Ze sprzętu skorzystają uczniowie z 15 placówek w naszym mieście. Realizacja inicjatywy możliwa jest dzięki dofinansowaniu w kwocie 165 tysięcy złotych.

Po raz drugi, w trakcie trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, grudziądzkie szkoły zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt komputerowy. Dzięki konkursowi organizowanemu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Urząd Miejski w Grudziądzu otrzymał całkowite dofinansowanie na zakup komputerów umożliwiających realizację zdalnych lekcji. Pomoc kierowana jest bezpośrednio do szkół, a pośrednio do nauczycieli i uczniów, zwłaszcza tych z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” do szkół trafią 63 laptopy za łączną kwotę 164.999,52 złotych. Do każdego komputera została również zakupiona torba. Dzięki otrzymanemu wsparciu pomoc otrzyma 60 uczniów oraz 3 nauczycieli.

Lista 15 grudziądzkich szkół, które otrzymają laptopy:

Szkoła Podstawowa Nr 2,

Szkoła Podstawowa Nr 3,

Szkoła Podstawowa Nr 5,

Szkoła Podstawowa Nr 8,

Szkoła Podstawowa Nr 9,

Szkoła Podstawowa Nr 11,

Szkoła Podstawowa Nr 12,

Szkoła Podstawowa Nr 15,

Szkoła Podstawowa Nr 17,

Szkoła Podstawowa Nr 18,

Szkoła Podstawowa Nr 20,

Szkoła Podstawowa Nr 21,

II Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Technicznych,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Jak długo przetrwałbyś jako bohater horroru?

Pytanie 1 z 10
Pukasz do drzwi mieszkania swojej drugiej połówki, ale okazuje się, że drzwi są otwarte, a w domu nikt nie odpowiada. Co robisz?

Wciąż nie wiadomo jak wyglądać będzie nauka od września. Coraz częściej mówi się o nauczaniu hbrydowym, częściowo w szkołach, a częściowo w domach, w zależności od sytuacji epidemicznej.

Charytatywny Festiwal Mody w Grudziądzu