droga łąkowa

i

Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu Kierowcy zyskają połączenie mostu na Wiśle z Trasą Średnicową w Grudziądzu

Koniec utrudnień na Drodze Łąkowej w Grudziądzu. DK nr 16 będzie otwarta od 31 sierpnia

2020-08-28 12:53

Od 31 sierpnia 2020 r. od godz. 11:00 przywracany zostanie ruch w ciągu drogi krajowej nr 16 – ul. Droga Łąkowa. Godzina otwarcia podyktowana jest koniecznością wykonania pomiarów.

W związku z brakiem oznakowania poziomego w ciągu ulicy Droga Łąkowa, na przedmiotowej ulicy obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz bezwzględny zakaz wyprzedzania, ponadto zalecamy ostrożną jazdę, ze względu na możliwość wystąpienia ruchu pojazdów budowy.

Remont obejmował mechaniczną rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Przeprowadzona została także regulacja pionowa istniejących kratek ściekowych, skrzynek zaworowych i włazów kanałowych.

Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Koszt realizacji remontu to ok. 560 tys. zł.