Grudziądz

i

Autor: Damian Pieczonka Grudziądz wyemitował obligacje warte ponad 60 milionów złotych

Grudziądz wyemitował obligacje warte ponad 60 milionów złotych. Na co potrzebne są pieniądze?

2020-12-29 8:54

Wyemitowano obligacje w wysokości 60,5 mln zł. Udział w przeprowadzonym konkursie mogły brać wyłącznie banki lub domy maklerskie. Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę inwestorów. W jakim celu Grudziądz szuka pieniędzy?

Podsumowanie 2020 roku. Jak będziemy go wspominać?

Ponad 60 milionów złotych z obligacji

Proces emisji obligacji przez miasto zakończył się formalnie tuż przed świętami, po zarejestrowaniu wszystkich serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Postępowanie podzielone było na dwie części, tak aby jak najlepiej rozpoznać rynek inwestorów papierów dłużnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano oferty dwóch, licencjonowanych domów maklerskich – NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie (część pierwsza – obligacje w kwocie 20 milionów złotych) oraz Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej (część druga – obligacje w kwocie 40,5 miliona złotych).

Zobacz też: Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Znikają połączenia pozamiejskie

Po co miastu pieniądze z obligacji?

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu majątkowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów. Obligacje emitowane przez gminę miasto Grudziądz są obligacjami na okaziciela, nie są zabezpieczone, zostaną wykupione według wartości nominalnej, natomiast odsetki będą płatne w okresach półrocznych.

Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?

Pytanie 1 z 1
Dowód osobisty z odciskiem palców - dobry pomysł?
Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę inwestorów
  • Seria A20 w kwocie łącznej 2 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2025r. – marża 1,75%.
  • Seria B20 w kwocie łącznej 2 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2026r. – marża 1,75%.
  • Seria C20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2027r. – marża 1,80%.
  • Seria D20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2028r. – marża 1,75%.
  • Seria E20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2029r. – marża 2,50%.
  • Seria F20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2030r. – marża 2,50%.
  • Seria G20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2031r. – marża 2,50%.
  • Seria H20 w kwocie łącznej 8 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2032r. – marża 2,50%.
  • Seria I20 w kwocie łącznej 8,5 mln zł, termin wykupu do 31 grudnia 2033r. – marża 2,50%.

Inwestorem może być osoba, która wyrazi wolę nabycia emitowanych obligacji, na warunkach określonych przez gminę miasto Grudziądz. Przewidywane, w oparciu o zmienne stopy procentowe, całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy miasta Grudziądz wynosić miały 19,73 miliona złotych. Zakontraktowane w umowie całkowite koszty emisji obligacji do roku 2033, w oparciu o zmienne stopy procentowe, wyniosą 15,40 miliona złotych. Łączna kwota oszczędności to około 4,33 miliona złotych.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!