W Grudziądzu rozmawiano o Strategii Rozwoju Województwa

i

Autor: Piotr Wasiak

Grudziądz chce wzmocnić swoje znaczenie w regionie

2020-03-02 22:00

W którym kierunku zmierza Województwo, jaką rolę w tym procesie odgrywa Grudziądz? Na temat Strategii Rozwoju Województwa dyskutowano w Ratuszu. Dla miast średniej wielkości to dobry moment, aby wzmocnić swoją pozycję.

Jako Prezydent Grudziądza przedstawiłem główne założenia naszej strategii miasta, akcentując wykorzystanie potencjały położenia i skomunikowania naszego miasta, także w kontekście realizacji kluczowych dla nas inwestycji drogowych - mówię tutaj o S16, ale także o Budowie Kolei Dużych Prędkości. Mówiliśmy także, o wpisaniu naszego szpitala w strategię Województwa - mówi Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski

To czas na konsultacje i zgłaszanie inicjatyw przez samorządy. Strategia opracowywana jest co dekadę.

Dzisiaj rozmawialiśmy o potrzebach i oczekiwaniach miasta Grudziądza oraz powiatów grudziądzkiego i chełmińskiego. Grudziądz podobnie jak Inowrocław i Włocławek zaliczamy do kategorii tzw. miast średnich w polityce regionalnej. To są ośrodki, które teoretycznie administracyjnie są tylko ośrodkami powiatowymi, ale tak naprawdę są kilkukrotnie większe od większości miast powiatowych i pełnią na tyle ważne funkcje społeczno-gospodarcze, że oddziałują na obszar kilku powiatów. 

Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem, które posiada każde Województwo. Definiuje on cele, kierunki rozwoju. Dokument będzie obowiązywać do 2030 roku. Będzie ona podstawą wszystkich działań prowadzonych przez samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.