Brakuje rodzin zastępczych w Grudziądzu

i

Autor: Paulina Mroczka

Brakuje rodzin zastępczych w Grudziądzu

2020-10-16 11:54

Co roku w Grudziądzu do pieczy zastępczej trafia około 70 dzieci. Miasto coraz gorzej radzi sobie z sytuacją. Chętnych do stworzenia dzieciom rodziny zastępczej jednak brakuje...

Pojęcie rodziny zastępczej często i niesłusznie, jest mylone z adopcją. Rodzina zastępcza opiekuje się dzieckiem, którego rodzina biologiczna znalazła się w sytuacji kryzysowej. Należy pamiętać, że dziecko, może wrócić do swoich biologicznych rodziców.

Adopcja a rodzina zastępcza

Rodziną zastępczą może być każdy z nas, jeśli tylko spełniamy podstawowe kryteria. Rola, może być powierzona nie tylko osobom w stałych związkach, ale także osobie samotnej, które m.in nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zapewnia pełnowymiarową pomoc, począwszy od wypełnienia wniosku, po kolejne etapy procedury. Rodzina zastępcza jest wspierana finansowo, by móc zapewnić dziecku jak najlepsze warunki. Aby zgłosić się na ochotnika wystarczy zadzwonić do grudziądzkiej siedziby MOPRu przy ulicy Waryńskiego i umówić się na spotkanie.