GBO

i

Autor: Urząd Miejski w Grudziądzu Na 80 złożonych wniosków do GBO 2021, odrzucono 11

11 projektów do GBO z oceną negatywną. Wnioskodawcy mają czas, by się odwołać

2020-05-04 10:25

Zakończono ocenę merytoryczną złożonych wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy zgłosili 80 projektów. Od dzisiaj wnioskodawcy mają 5 dni na złożenie odwołania od negatywnej oceny.

W ramach 8. edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli 80 projektów zadań. Komisja ds. oceny merytorycznej dokonała oceny wniosków, których ostatecznie 69 uzyskało ocenę pozytywną, a 11 ocenę negatywną. Wnioskodawcy, których zadania zostały zaopiniowane negatywnie, mają 5 dni za złożenie odwołania. Mieszkańcy mogą kierować odwołania w formie pisemnej od 4 do 8 maja. Wniosek musi być adresowany do Prezydenta Grudziądza. Najpóźniej 19 maja zostanie opublikowana ostateczna lista zadań, które następnie zostaną poddane głosowaniu. Ze względu na panującą epidemię głosowanie to odbędzie się tylko drogą elektroniczną. Przypominamy, że ww. zadania będą realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021.